Kinderen met 5 pas naar school

Het AD kopte afgelopen weekend ‘Noodscenario door lerarentekort: pas met 5 jaar naar basisschool’ en ‘Jaar later naar school door lerarentekort? ‘Zo verplaats je het probleem’’. Ouders, belangenorganisaties en politici vinden het een ‘heel slecht idee’ als kinderen voortaan pas vanaf vijf jaar naar school gaan.

Is het wel zo slecht om kinderen pas met 5 jaar naar school te laten gaan? Als ik kijk naar hoe het kleuteronderwijs nu ingericht is, dan denk ik van niet. Kinderen moeten vanaf hun vierde jaar al mee in de leerlijnen van het basisonderwijs, waardoor ze moeten leren en presteren. Kleuters krijgen naar mijn idee te weinig ruimte om zich vrij te ontwikkelen, de dingen op hun eigen tempo te ontdekken en vooral te weinig tijd om te spelen.

Dat het lerarentekort schrijnend is dat kunnen we wel zeggen. Het doet de algehele kwaliteit van het basisonderwijs geen goed. Dus dat er iets moet veranderen in onderwijsland, dat lijkt me wel duidelijk. Kunnen we dan ook meteen even kijken naar de inrichting van het kleuteronderwijs? Afgelopen juni ben ik in Noorwegen geweest, waar de kinderen pas met 6 naar school gaan en tot die tijd op de ‘Barnehage’ zijn. Daar worden ze in hun ontwikkeling gestimuleerd door 3 professionals in een groep van maximaal 14 kinderen. Wat een verschil met die ene leerkracht op 30 kleuters.

Betrek professionals in het creatieve vakgebied bij het ‘onderwijs’ aan kleuters. Neem spelagogen in dienst. Richt de kleuterjaren zo in dat kinderen zich vooral spelend ontwikkelen en voort kunnen bouwen op hun eigen kunnen, zodat ze daarna gemotiveerd door kunnen stromen naar groep 3. Bekijk het eens van een andere kant en zie zo dat er ook andere manieren zijn om deskundig personeel voor de ‘klas’ te zetten.