Spelbegeleiding samen spelen

Speelspirator

Een inspirator voor spel.

Zo zie ik mezelf.

Maar hoe dan?

 

Het begeleiden van spel

Als ik met kinderen werk, door de spelbegeleiding die ik geef, dan speel ik vaak met ze mee.

spelbegeleiding huis bouwen duplo
Het kind neemt initiatief in het bouwen van het huis.

Zij laten aan mij zien wat hen bezig houdt.

En door mee te spelen kan ik hen daarbij helpen.
Ik kan een kind volgen in het spel,
om bijvoorbeeld hun eigen idee kracht bij te zetten
en het zelfvertrouwen te vergroten.

Een kind kan het zelf.

Ook kan ik juist een nieuw idee toevoegen aan het spel,
om een kind te helpen grip te krijgen op een bepaalde situatie
of om juist even los te laten.

Door mee te spelen,
actief of maar af en toe,
volgend of leidend,
geef ik het kind inspiratie.

Ik inspireer een kind met mijn actie, met mijn handeling om zelf de volgende stap weer te zetten.
Ik daag een kind uit en vervolgens daagt het kind zichzelf uit.

Maar zonder eerst goed naar het kind te kijken, naar het spel te kijken, lukt mij dat niet.
Ik moet als het ware eerst door het kind geïnspireerd worden, eerst weten hoe en wat het kind speelt.
Het is een wisselwerking.
Een samenspel.

 

Begeleiden van ouders/volwassenen

Die speelspirator ben ik ook voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere volwassenen.

Tijdens een traject van spelbegeleiding van een kind, betrek ik ook ouders
en waar gewenst leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
Ik neem ze mee in het traject, in het spel van hun kind.
Het kind inspireert mij en dat geef ik weer door.

Ook inspireer ik op mijn beurt ouders om bijvoorbeeld anders te kijken naar hun kind.
Ik maak ze nieuwsgierig, daag ze uit, om ook zelf met hun kind te gaan spelen
en geef ze daarbij handvatten hoe ze dat kunnen doen.
Zo help ik ouders bijvoorbeeld om ‘open’ te staan om geïnspireerd te worden door hun kind.

 

Verbinden

Als spelagoog, speelspirator, ben ik steeds op zoek naar het maken van de verbinding.

Individuele spelbegeleiding
Verbinding in het spel
  • Om nieuwsgierigheid te wekken, want dat hoort voor mij bij spel.
  • Net als uitgedaagd worden om zelf te gaan onderzoeken.
  • Om meer te weten te komen over spel en je nieuwe vaardigheden eigen te maken.

En dit laatste geldt voor zowel het kind als ook de volwassene.

 

Spelen is verbinden.

Is ontdekken

en inspireren.